Svar til Thomas Uhrskov

Berlingske den 11. september 2019

Tak til Thomas Uhrskov for venligt svar (10. september) på min kritik af Rudolf Steiners tænkning (4.
september).
Uhrskov vedgår, at Steiner skrev »noget sludder om racer«, hvilket nu også er svært at benægte.
Racismen løber flammende igennem hele forfatterskabet, ind imellem illustreret af Steiner selv.
Her viser han med kluntede tegninger den ønskelige bevægelse fra de lavtstående sorte og asiatiske racer frem mod fuldt udfoldet åndelighed hos den højtstående, hvide race.
Selv i en historisk målestok bliver det faktisk ikke mere ulækkert end det, så det at kalde det »noget sludder« er da en slags begyndende erkendelse.
Ellers er det jo ikke sådan, at der er en meget udtalt kritisk praksis internt i Steiner-bevægelsen.
Grundlæggerens dogmer står uanfægtet som hos enhver anden religiøs bevægelse, og det er et problem i en verden, hvor videnskab og erfaring ellers hele tiden hjælper os til nye indsigter og gør os bedre til at løse de problemer, vi møder. Det fører til den anden af mine to hovedindvendinger mod Steiner-bevægelsen, som Uhrskov imidlertid slet ikke kommenterer, nemlig at den hviler på okkultisme.
Steiner anså sig selv som clairvoyant (clairvoyance findes ikke!), og hans indsigter ud i sjælevandring, reinkarnation, astrallegemer og astrologi er præcis lige så lidt funderet som troen på julemanden.
Jeg er sikker på, at hverken forældre, lærere eller elever er racistiske, blot fordi de er knyttet til en Steiner-institution. Det hævder jeg naturligvis heller ikke.
Jeg påpeger, at Rudolf Steiner var det, og jeg synes videre, at det er uhensigtsmæssigt at basere en moderne pædagogisk praksis på okkultisme