International benchmark-bacille

Dagens arkitekter virker ikke stærke på stedsforståelse, ligesom man ikke er tryg ved, at der er nogen fremherskende materialefornemmelse til stede. Dertil synes faget at være blevet for akademisk.

Read More

Skarpe positioner gør verden enkel

Midten har slået sig til tåls med at sidde på magten og finde administrative, »kedelige« løsninger, mens yderfløjene ansvarsfrit har kunnet male fremtiden op i let aflæselige penselstrøg.

Read More

Den brændende platform

Mennesker kan faktisk godt motiveres af andet end udsigten til katastrofe

Read More

En karikatur på en markedsøkonomi

I 2017 betalte Amazon præcis nul dollars i føderal skat i USA, og ud af en omsætning på 161 milliarder kroner i Europa betalte de 123 millioner kroner i skat i 2016. Heller ikke i 2018 faldt der en cent i føderal skat i USA.

Read More

Kulturpolitikken, der blev væk

Kulturpolitikken burde være det indlysende omdrejningspunkt for ethvert parti, der rækker ud efter magten i Danmark, men det er den ikke.

Read More

“Friskfyrsracisme”

Fortiden skal ikke shines op med politisk korrekt slettelak, og derfor vil de gamle udgaver fortsat findes.

Read More

Det er ikke nok at se Matador 20 gange

Det fikse ved Foghs manøvre var, at han fik elimineret De Radikale. Partiets bløde humanisme virkede pludseligt ekstrem, mens dets påholdende politik på det økonomiske område ikke appellerede til en vælgermasse, der ikke kunne få nok af velfærdsydelser.

Read More

Filosofi som folkesport

Herhjemme kan vi glæde os over en rig tradition for at tage livtag med svære spørgsmål. Det sker hver eneste uge i regi af biblioteker, oplysningsforbund og folkehøjskoler.

Read More

Skrivende forbrydere

For et forlag må det naturligvis aldrig være et tilstrækkeligt antagelseskriterium, at forfatteren er en forbryder, men at være en skidt karakter bør omvendt heller ikke stå i vejen for en udgivelse, der vurderes at være relevant eller vægtig.

Read More

Pøbelvælde

Hvis følelser får lov at overtrumfe det principielle har vi kun lige set starten af en endeløs række af pøbelagtige manifestationer, hvor labile folkestemninger sætter retssikkerheden ud af kraft.

Read More

Menneske først, hipster så

Hipstere ligner faktisk hinanden som to kopper café latte. Mennesker har gennemgående meget mere til fælles, end identitetshysteriet vil være ved.

Read More

Slangeolie til velfærdsstaten

Min mor er “bit for bit” blevet stadig mere fremmedgjort over for det samfund, hun ellers har ydet så meget for at opbygge.

Read More

Et udjævnet land

Nøgternt set er dialekter, regionale madvaner og lokale butiksstrukturer gennem de seneste 50 år forsvundet til fordel for en fad ensartethed.

Read More

I den rigtige læseretning

Det centrale spørgsmål er derfor, hvordan nye generationer bliver til stærke læsere, men også, hvordan de ældre generationer fortsætter med at læse, for begge dele er i den grad truet.

Read More

Hvordan man afvikler en venstrefløj

Kapitalismen er komplet ligeglad med kønsneutrale toiletter, vegetarmad og mangfoldighed. Bare kom med det!

Read More

Klassekamp i sigte!

Ekstremt vejr og klimaskabte katastrofer er ikke bare en fjern ubehagelighed. Det er konkret virkelighed. Præcis ligesom en hastig skrumpende artsdiversitet er en realitet, som vi kan vælge at se som en nødvendig omkostning, for at vi - de sidste generationer - kan fortsætte vores magelige rejse frem mod endestationen.

Read More

En ny tids følsomhed

Københavns Universitet afkobler sig fra sund fornuft og bringer sig i modstrid med sit historiske afsæt og samfundsmæssige opgave.

Read More

Gamle standarder i en ny tid

Hvis nogle af de politiske partier skulle savne et projekt her op mod det kommende folketingsvalg, kunne de jo komme med et bud på, hvordan denne udvikling kunne vendes?

Read More

Håb og handling

Det komiske er, at den vrængen af det borgerlige bringer dem durk ind i en verden, hvor der er et langt mere minutiøst og komplekst sæt af regler og repressalier.

Read More